Sprawozdanie 2009/2010


Laureaci
V edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
rok akademicki 2009-2011

Nagroda Autorzy Tytuł Wydział Opiekun pracy
Nagroda główna Małgorzata Juniak Przeciwagresywne działanie diltiazemu – antagonisty napięciowozależnych kanałów wapniowych u bojownika syjamskiego Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie prof. dr hab. Bogdan Feliks Kania
Wyróżnienie Izabela Janus, Aneta Starczewska Ultrasonografia splotu barkowego i nerwów długich kończyny piersiowej psa Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu dr Wojciech Atamaniuk
Wyróżnienie Wojciech Petryński, Katarzyna Palkowska Budowa histologiczna żołądka bobra europejskiego (Castor fiber) Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
Wyróżnienie Joanna Kołodziejska, Kinga Kośla Analiza czynników predysponujących do występowania enzootycznej bronchopneumonii w stadzie cieląt rasy holsztyńsko-fryzyjskie Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie lek. wet. Michał Czopowicz, lek. wet. Blanka Orłowska, dr Małgorzata-Sobczak-Filipiak